Jdi na obsah Jdi na menu
 


KRÁL NEBES

Evropský megaliner

Počátkem letošního roku se ve výrobním závodě

Společnosti Airbus Industrie u jihofrancouzského

Města Toulouse slavilo.Byl pro to pádný důvod

-veřejná premiéra prvního letadla A-380,

největšího dopravního letounu na světě.

 

 

Proč tak velké letadlo?

Až v roce 2006 Airbus A-380 nastoupí na                 Carcaillet,marketingový ředitel programu

Pravidelné linky,převezme po Boeingu 747               A-380.A co víc,podle odhadů se letecká

Titul největšího dopravního letadla na světě              doprava,měřeno opět osobokilometry,bě-

v počtu přepravených osob.potřebujeme                    hem příštích dvaceti let ztrojnásobí.I ten-

však takový stroj?,,Větší kabina znamená tzv.           to fakt hovoří ve prospěch megalinerů,jak

osobokilometrů (poměr počtu přepravených              jsou obří dopravní stroje typu Airbus A-

osob k počtu překonaných kilometrů) na jeden         380 též nazývány.

let a naopak méně spotřebovaného paliva na             

jednoho cestujícího,což znamená snížení                   

provozních nákladů až o 20 procent“říká Richard     

                                                                                             

                                                                                                                 

Před patnácti lety                                                 

První studie o obřím dopravním letadle,ozna-          kách v roce 2006.                                

čeném předběžně UHCA (Ultra Hight Capac-                                                   

ity Airliner),vypracovali specialisté společno-                         

sti Airbu Industrie již v roce 1990. Projekt                      

získal zřetelnější obrysy v roce 1994, kdy se                   

představil jako typ A-3XX. V lednu 1998 pak               

vznikl definitivní obraz megalineru značky Ai-

rbus. Jeho přímý vývoj však začal až v prosinci

2000 a stroj dostal nynější označení A-380. Zá-

let prototypu se konal během letošního jara a

první sériově vyráběné stroje se objeví na lin-

Posilovna a kadeřnictví

Obvyklá přepravní kapacita Airbusu A-380-               vují zavazadla. Zkrátka ale nepříšli ani          

800 činí 555 osob. Pro cestující jsou vyhra-                piloti. Mají k dispozici moderní kokpit,

zeny dvě paluby: hlavní a horní. Přední část               jemuž kupříkladu vévodí deest barev-

té první obsahuje 22 luxusních křesel první                ných displejů místo klasických,,budíků“.

třídy,pak následuje 328 sedadel turistické

třídy. Na horní palubě je 102 míst obchodní

a 103 turistické třídy. Obří Airbus může jako

jediné dopravní letadlo mít také jednací salo-

ny,ložnice,posilovnu a dokonce i kadeřnictví.

Nacházejí se v podpalubí, kde se také přepra-

Vytříbené motory

Čtyřmotorový obr A-380 je skutečně doprav-         GP-7200. Vyvíjí jej firma Engine Alliance,

ním letadlem pro 21.století, protože používá           založená americkými společnostmi Gene-

rovněž technicky a technologicky nejpokroko-       ral Electric a Partt & Whitney.

vější pohonné jednotky. Jedním ze dvou výro-

bců je renomovaná britská firma Rolls-Royce,

která připravila turbodmychadlový motor Trent

900 o tahu 331 až 340 kN. Vyznačuje se řadou

technických nej, jako je kupříkladu tvarování

titanových lopatek dmychadla ve tvaru šavle.

Jemu bude od podzimu 2006 konkurovat motor

Kompozity nastupují

Letadlo A-380 se pyšní nejen svou přepravní          ší je ale materiál GLARE, jenž sestává z

kapacitou, nýbrž také použitím pokrokových          vrstev hliníku, skelné tkaniny a epoxidu.

technologií. Jeho konstrukce se totiž vyzna-           Kompozity lze nalézt na svislé ocasní plo-

čuje velkým podílem moderních kompozit-            še a částech trupu i křídla.

ních materiálů. Proč? Umožňují v porovnání

s tradičně používanými hliníkovými slitinami

až o 15 tun menší hmotnost, což znamená ús-

pornější provoz letadla. Důležitým faktorem

je rovněž snížení výrobní pracnosti. zejména

jde o kompozity na bázi uhlíku, nezajímavěj-

Loď pro megaliner

Společnost Airbus Industrie se od leteckých                 byla v Číně vyrobena zvláštní dopravní

výrobců na světě odlišuje zvláštním systémem             loď. Doplňme ještě, že se na výrobě ty-

spolupráce. Spolupracující firmy nedodávají                pu A-380 podílí více než sto firem z ce-

díly, nýbrž hotové části letadla. Totéž bude                  lého světa.

platit i při sériové výrobě. Například z brits-

kého Broughtonu přijdou na montážní linku

v Toulouse kompletní křídla, z francouzského

St. Nazaire části trupu. Všechny části nejno-

vějšího airbusu se ale nevejdou do běžně po-

užívaného nákladního letadla Belga, a proto

 

Nákladní verze 

Vedení společnosti Airbus Industrie logicky              celkové hmotnosti 150 tun na vzdálenost

má zájem na tom, aby megalinerem A-380                14.915 km. Při vzletu bude vážit 590 tun.

oslovilo co největší počet leteckých společ-               To je jen o 10 tun méně, než má největší

ností. Z toho důvodu se kromě základního                  letadlo současnosti, ruský Antonov An-

dopravního modelu A-380-800 změřilo také              -225 Mrija.

nevysloveně nákladní verzi s přídomkem Fre

ighter. Její výhodou bude úložný prostor o

objemu 1100m3, což je o 50% víc než u kon-

kurenčního Boeingu 747-400F. Popisovaný

airbus dokáže přepravit náklad o úctyhodné

 

Menší i větší kabina

Většina typů dopravních letadel se vyrábí v             niknou patřičným zkrácením, respektive

několika větších či naopak menších varian-             prodloužením trupu výchozího modelu A-

tách. nejinak tomu zřejmě bude u letounu A-          -380-800.

-380. Společnost Airbus Industrie je však v

tomto směru velmi zdrženlivá; říká ,,Rozho-

dující bude poptávka.“ Nicméně se již dnes

hovoří o dvou možných přírustcích: A-380-

-700 pro 480 cestujících a A-380-900 se

656 sedadly v typickém uspořádání s první,

obchodní a turistickou třídou. Oba stroje vz-

Téměř sto třicet kusů

Společnost Airbus Industrie má nyní objed-                 australský Quantas a poptávka je i po

návky na celkem 190 ,,á-třistaosmdesátek“.                 nákladní variantě A-380 Freighter,což

Nejvýznamnějším provozovatelem se stanou               dokazuje zakázka na 20 letadel od svě-

Emirates Airlines, které si objednali ohromu-              tově známého ,,balíčkového“ dopravce

jících 43 letadel. Megalinery Airbus samozře-             FedEx Express.

jmě ponesou také barvy dvou nejproslulejších

leteckých společností na starém kontinentu:

Air France a Lufthansy. Ta první projevila

zájem o deset strojů, německý dopravce do-

konce o patnáct. Pro typ A-380 se dále rozhol     

                    JUMBO – MRTVÝ KRÁL

         Sokem megalineru A-380 je letoun Boeing 747, zvaný též Jumbo.

         Jeho první provedení 747-100 pro 366 cestujících bylo zalétáno 9.

         února 1969, ale již v roce 1970 vznikla verze 747-200 s prodlou-

         ženým doletem. Deset let nato se na linkách objevil model 747-300

         s kapacitou 400 cestujících. A konečně v lednu 1989 nastoupil do

         ,,služby“ Boeing 747-400, jehož kabina pojme 416 cestujících. Ame-

         rický čas od času zveřejní informace o dalších projektech na téma

         Jumbo. Nedávno vešla ve známost nová verze Boeing 747 Advanced

         s prodlouženým trupem. do její kabiny tak bude možno umístit až 450

         sedadel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář